ဖော်မြူလာ

ဒေတာတွက်ချက်မှု ဖော်မြူလာ

အပိုင်း-ခေါင်းစဉ်
1 Enameled Copepr Wire- အလေးချိန်နှင့် အလျားပြောင်းလဲခြင်း ဖော်မြူလာ L/KG L1=143M/(D*D)
2 Rectangular Wire- အလေးချိန်နှင့် အလျားပြောင်းလဲခြင်း ဖော်မြူလာ g/L Z=(T*W-0.2146*T2)*8900*1000/1000000
3 Rectangular Wire ၏ ဖြတ်ပိုင်းဧရိယာ mm2 S=T*W-0.2146*T2
4 Litz Wire-အလေးချိန်နှင့် အလျားပြောင်းလဲခြင်း ဖော်မြူလာ L/KG L2=274 / (D*D*2*ကြိုးတန်းများ)
5 စတုဂံဝါယာကြိုး၏ခုခံမှု Ω/L R=r*L1/S
6 ဖော်မြူလာ 1- Litz ဝါယာ၏ ခုခံမှု Ω/L R20=Rt ×α×103/L3
7 ဖော်မြူလာ 2- Litz ဝါယာ၏ ခုခံမှု Ω/L R2(Ω/Km)≦ r×1.03 ÷s×at×1000
L1 အရှည်(M) R1 ခုခံမှု(Ω/m)
L2 အရှည်(M/KG) r 0.00000001724Ω*㎡/m
L3 အရှည်(KM) R20 20°C (Ω/km) တွင် 1km လျှင် conductor resistance
M အလေးချိန်(KG) Rt t°C (Ω) တွင် ခုခံမှု
D အချင်း(မီလီမီတာ) αt Temperature Coefficient
Z အလေးချိန်(g/m) R2 ခုခံမှု(Ω/Km)
T အထူ(မီလီမီတာ) r 1 မီတာတစ်ခုတည်းကြိုးမျှင်ကြွေကြေးနီဝါယာကြိုး၏ခုခံ
W အနံ(မီလီမီတာ) s ကြိုးများ(pcs)
S ဖြတ်ပိုင်းဧရိယာ(mm2)